ຍູຄອນ ເປັນຜູ້ຜະລິດແລະຈັດຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງຍູຄອນສຳລັບລົດຍົນແລະນ້ຳມັນຫລໍ້ລື່ນຍູຄອນສຳລັບອຸກສາຫະກຳ

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ໂດຍມີການວິໄຈພັດທະນາລິຂະສິດສະເພາະ ຍູຄອນຄື ຍູເອສຊິນ ເທັກໂນໂລຍີ່ (US. SYN TECHNOLOGY) ເຊິ່ງຜະລິດຈາກນ້ຳມັນພື້ນຖານລະດັບພຣີມ່ຽມ ລວມທັງນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນອື່ນໆ ຂອງຍູຄອນ ເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຍົນ ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳສຳລັບລູກຄ້າ ໂດຍຍູຄອນມຸ່ງເນັ້ນຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະນ້ຳມັນເຄື່ອງສັງເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ເພື່ອການປົກປ້ອງ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກ

น้ำมันเครื่อง ยูคอน

ຍູເອສ ຊິນ ເທັກໂນໂລຢີ່ ເປັນການລວມນ້ຳມັນຂັ້ນພື້ນຖານເຂົ້າກັບສານເພີ່ມຄຸນນະພາບພິເສດ ເພື່ອສ້າງສັນຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັບນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສູດສັງເຄາະ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກຫຼຸດຜ່ອນການຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ການຕັນຂອງກອງ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໜຽວຄົງຕົວ ແລະ  ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນ້ຳມັນ

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກ ຍູເອສຊິນ ເທັກໂນໂລຢີ່ ເມື່ອປຽບທຽບກັບນ້ຳມັນພື້ນຖານແບບເດີມ
1. ທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນດີກ່ວາ ອາຍຸການໃຊ້ງານດົນກ່ວາ
2. ໄຫລໄດ້ດີທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳ ປ້ຳດູດງ່າຍ
3. ກະຈາຍຂະເໝົ່າດີ ນ້ຳມັນບໍ່ເປັນຕົມ ຫລື ກອງຕັນ
4. ລະເຫີຍຕົວໄດ້ໜ້ອຍ ອັດຕາການກິນນ້ຳມັນຕ່ຳ
5. ຄວາມບໍລິສຸດສູງປະສິດທິພາບການຫລໍ່ລື່ນດີກ່ວາ