ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິດ

ການເລືອກນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິດ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຮູ້ວ່າ ຫລາຍກ່ວາ 98% ຂອງສ່ວນປະກອບນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິດເປັນ Base Oil ດັ່ງນັ້ນ Base Oil ຈຶ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ຄຸນສົມບັດຂອງນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິດ ເນື່ອງຈາກລະບົບໄຮດຣໍລິດປັດຈະບັນມີແຮງດັນສູງຫລາຍ ມີລະບົບອີເລັກໂຕນິກຄວບຄຸມວາວຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງ ແລະໄວຕໍ່ຄວາມເປື້ອນຂອງນ້ຳມັນຫລາຍກ່ວາເກົ່າ

ຂໍ້ແນະນຳຄືຄວນເລືອກນ້ຳມັນທີ່ບໍລິສຸດສູງເຊັ່ນ ຍູເອສຊິນເບສ ເຊິ່ງອາຍຸການໃຊ້ງານຈະຫລາຍກ່ວາແບບທຳມະດາເຖິງເທົ່າຕົວຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸຂອງລະບົບໄຮດຣໍລິດຂອງທ່ານດົນນານຫລາຍຂື້ນເມື່ອຄວາມເປື້ອນໜ້ອຍລົງກໍ່ໝາຍເຖິງນ້ຳມັນມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານຂື້ນ ຍູຄອນໄຮດຣໍລິດ ເປັນນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິດຄຸນນະພາບສູງໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ່ ຍູເອສຊິນເບສ ສັງເກດໄດ້ຈາກການຮັບຮອງຈາກຜູ້ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນໄຮດຣໍລິດຈຳນວນຫລາຍທີ່ໃຫ້ການຮັບຮອງຈະເຫັນຜົນຊັດເຈນໂດຍສະເພາະໃນລະບົບໄຮດຣໍລິດທີ່ມີແຮງດັນສູງກ່ວາ3000PSI ແລະສານເພີ່ມຄຸນນະພາບແບບPremium ສາມາດປ້ອງກັນການຫຼຸ້ນຫ້ຽນໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນໃນລະບົບສູງເຖິງ6000PSI ໂດຍທາງຍູຄອນມີນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິດທຸກເບີຄວາມໜຽວໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງເຄື່ອງຈັກດັ່ງນີ້ເບີ 32,46,68,100,220,320,460

Showing all 3 results