ນ້ຳມັນສຳລັບວຽກໂລຫະ

ນ້ຳມັນຕັດກຶງໂລຫະ ຫລື Metal Working Fluid (MWF) ເປັນຊື່ເອີ້ນກຸ່ມຂອງແຫລວ ສ່ວນຫລາຍເປັນພວກນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ໃນການຫລໍ່ລື່ນ ຫລື ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຮ້ອນ ແລະການສຽດສີ ເມື່ອທຳການຕັດ, ເຈຍ, ບົດໂລຫະ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ເກີດຄວາມຮ້ອນຫລາຍຈົນໄຟໄໝ້ຫຼືຄັວນເກີດຂື້ນ ຫຼື ເກີດປະກາຍໄຟ ຊ່ວຍໃຫ້ຂອບໜ້າຂອງໂລຫະທີ່ຕັດມີຄວາມລຽນນຽນ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ເສດຜົງໂລຫະທີ່ເກີດຈາກການຕັດຫຼຸດອອກໄປໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນເຢັນມີໜ້າທີ່ຫລັກ 4 ປະການຄື

  • ລະບາຍຄວາມຮ້ອນນ້ຳມັນຕັດກຶງໂລຫະມີຫນ້າທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກບໍລິເວນໃບມີດແລະໂຕວຽກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃບມີດສູນເສຍຄວາມແຂງຫຼືອ່ອນຕົວ
  • ຫຼໍ່ລື່ນຫຼຸດແຮງສຽດທານນ້ຳມັນຕັດກຶງໂລຫະເຮັດໜ້າທີ່ຫຼໍ່ລື່ນຫຼຸດແຮງສຽດທານລະຫວ່າງໂຕວຽກກັບໃບມີດລວມທັງເສດໂລຫະທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຫນ້າ
  • ລ້າງແລະພາເສດໂລຫະນ້ຳມັນຕັດກຶງໂລຫະເຮັດໜ້າທີ່ໃນການລ້າງແລະພາເສດໂລຫະທີ່ເກີດຈາກການຕັດສອຍອອກໄປຈາກບໍລິເວນຕັດສອຍ ແລະໂຕວຽກ
  • ປ້ອງກັນສະໜິມນ້ຳມັນຕັດກຶງໂລຫະເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນສະໜິມໃຫ້ແກ່ໂຕວຽກທີ່ຖືກຕັດສອຍໃໝ່ເຊິ່ງຜິວໂລຫະສ່ວນນີ້ມັກໄວຕໍ່ການເກີດສະໜິມຫລາຍ ແລະຍິງເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນສະໜິມໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງຈັກ

Showing all 2 results