ນ້ຳມັນເກຍອັດຕະໂນມັດ

ນ້ຳມັນເກຍອັດຕະໂນມັດ ຂອງຍູຄອນໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ່ ຍູເອສຊິນເບສຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳມັນເກຍອັດຕະໂນມັດມີຄຸນສົມບັດໃນການປ້ອງການເກີດປະຕິກິລິຍາ ອ໊ອກຊິເດເຊິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີສານເພີ່ມຄຸນນະພາບດັ່ງນີ້

  • ສານປ້ອງກັນການເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອ໊ອກຊີເຈນ
  • ປ້ອງກັນການເກີດຟອງໃນນ້ຳມັນ ການເກີດຟອງໃນນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພຶງປາດຖະໜາ ເພາະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫລໍ່ລື່ນຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງມີການເຕີມສານເຄມີບາງຢ່າງລົງໄປເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຟອງໃນນ້ຳມັນເຊິ່ງເນື່ອງມາຈາກຄວາມໄວຂອງໂຕວຽກທີ່ເຮັດຕີກວນນ້ຳມັນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ
  • ສານຊ່ວຍຮັບແຮງກົດສູງ

ຄຸນສົມບັດນີ້ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນ ທີ່ຈະຕ້ອງຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນສະພາວະທີ່ມີການຫລໍ່ລື່ນແບບເຄິ່ງສົມບູນ ແລະ ໃນສະພາບທີ່ມີແຮງກົດຫລາຍ ເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການສຽດສີທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ມີຄວາມຮ້ອນສູງ ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມາໂດຍການເຕີມສານ EP ນ້ຳມັນເກຍອັດຕະໂນມັດຫຼື ATF (Automatic Transmission Fluid) ເຮັດໜ້າທີ່ຫລາຍປະການໃນລະບົບສົ່ງກຳລັງດັ່ງນັ້ນຜູ້ຜະລິດລົດຍົນຈິ່ງລະບຸຊະນິດນ້ຳມັນ ATF ໂດນສະເພາະໄວ້

ເນື່ອງຈາກມີຄຸນສົມບັດການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະບົບເກຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຫ້ລະບົບ ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ນ້ຳມັນ ATFຈະແຕກຕ່າງຈາກນ້ຳມັນເກຍທົ່ວໄປຫລາຍ(ນ້ຳມັນເກຍທົ່ວໄປຈະຫລໍ່ລື່ນລະບົບເພົາ ແລະ ລະບົບເກຍທຳມະດາ) ເນື່ອງຈາກສະພາວະການເຮັດວຽກໃນລະບົບເກບອັດຕະໂນມັດຕ້ອງການການຫລໍ່ລື່ນສູງກ່ວາລະບົບທຳມະດາ ແລະ ລະບົບເກຍອັດຕະໂນມັດກໍ່ປະກອບດ້ວນຊິ້ນສ່ວນທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງເປັນພິເສດພ້ອມນີ້ຄວນສຶກສາຄູ່ມືຂອງຜູ້ຜະລິດລົດຍົນເພື່ອບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງອີກດ້ວຍ

Showing all 2 results