ນ້ຳຢາໝໍ້ນ້ຳ

ນ້ຳຢາໝໍ້ນ້ຳຂອງຍູຄອນອັລຕິເມດ ເອັ໊ກສ ແອລໄອ ພຣີມິກຊ໌ ເປັນນ້ຳຢາໝໍ້ນ້ຳທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ດົນຂື້ນ ເພາະມີສານຫຍຸດຢັ້ງກົດອິນຊີ ມີອັດຕາການຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕ່ຳ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການປົກປ້ອງລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ພາຍໃຕ້ສະພາວະການປະຕິບັດງານທຸກສະພາວະ ນອກຈາກນີ້ຍັງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຕີມສານເພີ່ມຄຸນນະພາບສຳລັບຫຼໍ່ເຢັນເພີ່ມເຕີມອີກດ້ວຍ ແລະ ຍູຄອນ ອັລຕິເມດ ເອັ໊ກຊ໌ ແອລ ໄອ ພຣີມິກຊ໌ ມີສະຖຽນລະພາບ ທີ່ອຸນຫະພູມສູງ ແລະຈະກໍ່ໂຕເປັນຟຣີມປ້ອງກັນໃນລະດັບໂມເລກູລບໍ່ຂັດຂວາງການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນ

ຈາກການທົດລອງໃນຫ້ອງປະຕິບັດການວ່າພົບວ່າພື້ນຜິວໂລຫະທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ວຍສານສຳລັບຫລໍ່ລື່ນເຢັນແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີຊີລີເກດຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນໄດ້ແນວໃດເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກົງກັນຂ້າມພື້ນຜິວໂລຫະທີ່ໃຊ້ຍູຄອນອັລຕິເມດ ເອັ໊ກຊ໌ ແອລໄອ ພຣີມິກຊ໌ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອເວລາຜ່ານໄປການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນກໍ່ຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບທຽບເທົ່າກັບຕອນເລີ່ມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ແລະຍັງປົກປ້ອງການກັດເສາະໂດຍການສ້າງຊັ້ນປົກປ້ອງພື້ນຜິວໂລຫະທັງໝົດ ເຊິ່ງຂະເປັນການຂັດຂວາງການຖ່ານເທຄວາມຮ້ອນ

Showing the single result