ນ້ຳມັນເກຍສຳລັບລົດຍົນ

ນ້ຳມັນເຄື່ອງຂອງຍູຄອນໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ່ ຍູເອສຊິນເບສຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳມັນເກຍມີຄຸນສົມບັດໃນການປ້ອງການເກີດປະຕິກິລິຍາ ອ໊ອກຊິເດເຊິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະມີສານເພີ່ມຄຸນນະພາບດັ່ງນີ້

  • ສານປ້ອງກັນການເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອ໊ອກຊີເຈນ
  • ປ້ອງກັນການເກີດຟອງໃນນ້ຳມັນ ການເກີດຟອງໃນນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພຶງປາດຖະໜາ ເພາະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫລໍ່ລື່ນຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງມີການເຕີມສານເຄມີບາງຢ່າງລົງໄປເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຟອງໃນນ້ຳມັນເຊິ່ງເນື່ອງມາຈາກຄວາມໄວຂອງໂຕວຽກທີ່ເຮັດຕີກວນນ້ຳມັນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ
  • ສານຊ່ວຍຮັບແຮງກົດສູງ

ຄຸນສົມບັດນີ້ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ຈະຕ້ອງຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນສະພາວະທີ່ມີການຫລໍ່ລື່ນແບບເຄິ່ງສົມບູນແລະໃນສະພາບທີ່ມີແຮງກົດຫລາຍເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການສຽດສີທີ່ຮຸນແຮງ ແລະມີຄວາມຮ້ອນສູງຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມາໂດຍການເຕີມສານ EP ແລະຄວນເລືອກໃຊ້ນ້ຳມັນເກຍຕາມຄຳແນະນຳໃນຄູ່ມື ແລະຄຳແນະນຳໃນການບຳລຸງຮັກສາຂອງຜູ້ຜະລິດລົດຍົນ ແລະສິ່ງສຳຄັນອີກປະການຄື ຄວນກວດສອບຄູ່ມືວ່າຊິ້ນສ່ວນໃດໃນລະບົບເກບທີ່ຕ້ອງປ່ຽຖ່າຍນ້ຳມັນເກຍ ເຊັ່ນ:ຫ້ອງເກຍທຳມະດາ ເຟືອງທ້າຍ ເພົາເກຍທຳມະດາ ຫ້ອງສົ່ງກຳລັງລະບົບຂັບເຄື່ອນສີ່ລໍ້ ເຟືອງມາລິມິເຕດ-ສະລີບດີຟເຟີຣເຣນເຊລຍ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນອື່ນໆແຕ່ລະອັນຕ້ອງການການຫລໍ່ລື່ນທີ່ຕ່າງກັນເພື່ອມີຄວາມສາມາດສູງໃນການເຮັດວຽກ

Showing the single result