Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບລົດຍົນ ຈາຣະບີ ຈາຣະລີ ອະຄາເດຍ ຈີ 2 NLGI 2, 3
ຈາຣະລີ ອະຄາເດຍ ຈີ 2 NLGI 2, 3

ຈາຣະລີ ອະຄາເດຍ ຈີ 2 NLGI 2, 3

ACADIA G2 NLGI 2, 3

Product Description

ຂະໜາດ 180 ກິໂລກຣາມ

Yukon Acadia G2 ເປັນຜະລິດຕະພັນ ຈາຣະບີ ອະເນກປະສົງຄຸນນະພາບສູງຜະລິດຈາກສະບູ່ລິທຽມ ແລະສານເຄມີເພີ່ມຄຸນນະພາບປະເພດ EP (Extreme Pressure) ສາມາດຮັບແຮງກົດໄດ້ສູງເປັນພິເສດມີເນື້ອລະອຽດທົນນ້ຳ ແລະທົນຄວາມຮ້ອນໄດ້ສູງທົນຕໍ່ການລວມຕົວກັບອ໊ອກຊີເຈນເໝາະກັບວຽກທີ່ຮັບແຮງກົດ ແລະແຮງກະແທກສູງໄດ້ເປັນຢ່າງດີມີຄວາມຂຸ້ນໜຽວຄົງທີ່ໃຫ້ການຫລໍ່ລື່ນສົມບູນມີປະສິດທິພາບຕະຫຼອດເວລາຜະລິດຕາມມາດຕະຖານສາກົນຄື NLGI (National Lubricating Grease Institute) ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນຈາຣະບີແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

ການໃຊ້ງານ

ໃຊ້ຫລໍ່ລື່ນເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ ແລະຍານຍົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກໂດຍສະເພາະທີ່ຕ້ອງຮັບແຮງກົດສູງໆເຊັ່ນ:ຕະລັບລູກປືນ, ເຄື່ອງບົດ, ເຄື່ອງຕັດ, ເຄື່ອງລີດໂລຫະ, ຕະລັບລູກປືນລໍ້ລົດ ແລະບໍລິເວນຈຸດອັດຈາຣະບີຂອງເຄື່ອງກົນຈັກຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ງານໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ໃຊ້ງານຢູ່ບ່ອນທີ່ປຽກຊຸ່ມໄດ້ດີ ອຸນຫະພູມໃຊ້ງານປົກກະຕິບໍ່ເກີນ 130 ອົງສາ

ຄຸນປະໂຫຍດ

  • ຊ່ວຍປ້ອງກັນຝຸ່ນຜົງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຊິ້ນສ່ວນທີ່ຫລໍ່ລື່ນ
  • ຮັບແຮງກົດໄດ້ສູງເປັນພຶເສດ ທົນນ້ຳ, ທົນຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ
  • ປ້ອງກັນການກັດເສາະປ້ອງກັນການເກີດຂີ້ໝ້ຽງໄດ້ດີເລີດ
  • ເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ ປະຫຍັດຄ່າບຳລຸງຮັກສາ

ຄຸນສົມບັດຈຳເພາະ

Description   Unit Test
instrument
Specification Yukon Acadia
G2 # 2
Yukon Acadia
G2 # 3
Texture Visual Smooth Smooth Smooth
Color Visual Yellow Yellow Yellow
Unworked Penetration @25C mm/10 ASTM D217 Report 287 241
Worked Penetration @ 25C # 2 mm/10 ASTM D217 265 – 295 283  –
Worked Penetration @ 25C # 3 mm/10 ASTM D217 220 – 250  – 239
Dropping Point deg C ASTM D566 180 Min 198 198
Cu Strip Corrosion @100C, 24 hrs Class JIS K 2220_5.5 C01 2B 1B
Evaporation Loss @99C, 22 hrs mass% JIS K 2220_5.6 Report 0.51 0.51
Oil Separation @100C, 24 hrs mass% JIS K 2220_5.7 Report 0.6 0.6
Oxidation Stability kPa JIS K 2220_5.8 Report 30 30
10 um+   Report 600 2400
25 um+   Report 200 100
Ash Content mass% JIS K 2220_5.10 Report 0.4 0.5
Worked Stability 100,000 Strokes JIS K 2220_5.11 Report 330 285
Water Washout @38C, 1 hr mass% JIS K 2220_5.12 Report 4 5
Leakage Tendency @104C, 6 hrs gram JIS K 2220_5.13 Report 2.3 0.6
Water Content mass% JIS K 2220_5.18 Report <0.1 <0.1
Four Ball Weld Load N ASTM D2596 Report 2450 3090
Four Ball Wear Index N ASTM D2596 Report 327 517
Four Ball LNSL N ASTM D2596 Report 490 785
Four Ball Wear Scar Millimeter ASTM D2266 Report 0.52 0.52
Timken OK Load lbs ASTM D2509 Report 40 40
Corrosion Preventive Properties ASTM D1743 Report PASS PASS

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ຈາຣະລີ ອະຄາເດຍ ຈີ 2 NLGI 2, 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *