Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິດ ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຍູຄອນແອສຕັນ ເອດັບບລິວເອສ 68
ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຍູຄອນແອສຕັນ ເອດັບບລິວເອສ 68

ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຍູຄອນແອສຕັນ ເອດັບບລິວເອສ 68

ASTON AWS 68

Product Description

ຂະໜາດ 18,200 ລິດ

ເປັນນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຕ້ານການຫລຸ້ຍຫ້ຽນຄຸນນະພາບສູງ ຜ່ານໄສ້ກອງໄດ້ດີ ປະສົມສານເພີ່ມຄຸນນະພາບ ປ້ອງກັນຂີ້ໝ້ຽງ ປ້ອງກັນການເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອາກາດ ແລະປ້ອງກັນຟອງ ແລະໄດ້ຮັບການຜະລິດໂດຍໃຊ້ ຍູເອສ ຊິນ ເທັກໂນໂລຢີ່ ເຊິ່ງຈະສາມາດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານກ່ວາ ເມື່ອປຽບທຽບກັບນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກທີ່ໄດ້ຈາກການສະກັດດ້ວຍໂຕທຳລາຍທົ່ວໆໄປ

ການໃຊ້ງານ

ໃຊ້ໃນລະບົບໄຮດຣໍລິກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ມີໄສ້ກອງທີ່ມີຄວາມລະອຽດຫລາຍ ຫຼືລະບົບທີ່ມີ Servo Valve ບໍ່ຄວນນຳໄປເຕີມ ຫຼື ປະສົມໃນລະບົບໄຮດຣໍລິກທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກທົ່ວໄປ ແລະບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບລະລົບປ້ຳທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນເຊິ່ງຈະສຳຜັດນ້ຳມັນທີ່ປະກອບດ້ວຍໂລຫະເງິນ

ຄຸນປະໂຫຍດ

  • ການປ້ອງກັນການກັດເສາະ ແລະການຫລຸ້ຍຫ້ຽນ
  • ງ່າຍຕໍ່ການກັ່ນຕອງແລະ ແຍກນ້ຳໄດ້ໄວ
  • ທົນຕໍ່ການເກີດອັອກຊິເດຊັ່ນເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ
  • ປ້ອງກັນການເກີດຕົມ ແລະວານິສ

ຄຸນສົມບັດຈຳເພາະ.

PROPERTIES   UNIT METHOD ISO 32 ISO 46 ISO 68
 Appearance Visual Bright & Clear Bright & Clear Bright & Clear
 Color ASTM D1500 L0.5 L0.5 L0.5
 Viscosity @ 40oC cSt ASTM D445 32.23 45.82 67.69
 Viscosity @ 100oC cSt ASTM D445 5.704 7.184 9.271
 Viscosity Index ASTM D2270 118 117 114
Flash Point oC ASTM D92 224 238 258
Pour Point oC ASTM D97 -15 -15 -12

 

PROPERTIES   UNIT METHOD ISO 100 ISO 150 ISO 220
 Appearance Visual Bright & Clear Bright & Clear Bright & Clear
 Color ASTM D1500 L0.5 L1.0 L1.0
 Viscosity @ 40oC cSt ASTM D445 100.2 150.3 218.4
 Viscosity @ 100oC cSt ASTM D445 11.98 15.36 19.27
 Viscosity Index ASTM D2270 110 104 100
Flash Point oC ASTM D92 258 262 260
Pour Point oC ASTM D97 -12 -12 -9

*More specified products information are available upon request

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຍູຄອນແອສຕັນ ເອດັບບລິວເອສ 68”

Your email address will not be published. Required fields are marked *