Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິດ ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຊະນິດດັດສະນີຄວາມໜຽວສູງ ແອສຕັນ ເອຊວີໄອ
ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຊະນິດດັດສະນີຄວາມໜຽວສູງ ແອສຕັນ ເອຊວີໄອ

ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຊະນິດດັດສະນີຄວາມໜຽວສູງ ແອສຕັນ ເອຊວີໄອ

ASTON HVI

Product Description

ຂະໜາດ 18,200 ລິດ

ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຊະນິດພິເສດທົນຕໍ່ແຮງຕັດ ສະຖຽນລະພາບສູງ  ມີຄ່າດັດຊະນີຄວາມໜຽວສູງ ພ້ອມສານປ້ອງກັນການຫລຸ້ຍຫ້ຽນທີ່ອອກແບບເປັນພິເສດເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດກັບປ້ຳໄຮດຣໍລິກ ແລະຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບລະບົບໝຸນວຽນນ້ຳມັນລວມເຖິງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຢູ່ເທິງເຮືອທາງມະຫາສະໝຸດ ແລະລະບົບຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກໃນທຸກອຸນຫະພູມການໃຊ້ງານ ປ້ອງກັນການເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອາກາດ ແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນຫະພູມສູງຄົງທົນຕໍ່ແຮງຕັດທີຈຸດໄຫຼເທທີ່ຕ່ຳ

ການໃຊ້ງານ

ເໝາະສຳລັບລະບົບໄຮດຣໍລິກທີ່ມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກຫລາຍຫຼືອຸນຫະພູມທີ່ເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຕ່ຳເຊັ່ນ: ເຮືອແລ່ນຢູ່ມະຫາສະໝຸດ ແລະອຸປະກອນກໍ່ສ້າງເຊິ່ງຕ້ອງການນ້ຳມັນທີ່ມີດັດຊະນີຄວາມໜຽວສູງ ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ

ຄຸນປະໂຫຍດ

  • ປ້ອງກັນຂີ້ໝ້ຽງ ແລະການກັດເສາະ
  • ປ້ອງກັນການເກີດຟອງ ແລະແຍກນ້ຳໄດ້ດີ
  • ທົນຕໍ່ແຮງຕັດສຳລັບການໃຊ້ງານໃນທຸກອຸນຫະພູມ
  • ປະສິດທິພາບປ້ອງກັນການຫລຸ້ຍຫ້ຽນສຸງ

ຄຸນສົມບັດຈຳເພາະ

PROPERTIES   UNIT METHOD ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100
 Appearance Visual Bright & Clear Bright & Clear Bright & Clear Bright & Clear
 Color ASTM D1500 L0.5 L0.5 L0.5 L0.5
 Viscosity @ 40oC cSt ASTM D445 32.24 47.01 69.88 101.0
 Viscosity @ 100oC cSt ASTM D445 6.513 8.465 11.05 13.83
 Viscosity Index ASTM D2270 161 158 150 138
Flash Point oC ASTM D92 206 240 256 268
Pour Point oC ASTM D97 -42 -42 -39 -39

*More specified products information are available upon request

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກຊະນິດດັດສະນີຄວາມໜຽວສູງ ແອສຕັນ ເອຊວີໄອ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *