Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ນ້ຳມັນເກຍອຸດສາຫະກຳ ນ້ຳມັນເກຍອຸດສາຫະກຳ ຍູຄອນ ເກຍອອຍລ໌ພີພີ 220,320,460
ນ້ຳມັນເກຍອຸດສາຫະກຳ ຍູຄອນ ເກຍອອຍລ໌ພີພີ 220,320,460

ນ້ຳມັນເກຍອຸດສາຫະກຳ ຍູຄອນ ເກຍອອຍລ໌ພີພີ 220,320,460

GEAR OIL EP 220, 320, 460

Product Description

ຂະໜາດ 18,200 ລິດ

ນ້ຳມັນເກຍອຸດສາຫະກຳປະສິດທິພາບສູງ ປາສະຈາກສານຕະກົ່ວປະສົມສານຮັບແຮງກົດສູງ ຫຼື ອີພີ ເປັນສູດທີ່ມີກຳມະຖັນ ຟອດສຟໍຣັສ ເປັນສານຮັບແຮງກົດ ອອກແບບສຳລັບຫລໍ່ລື່ນເກຍອຸດສາຫະກຳ ທີ່ມີໂຫລດສູງ ແລະ ຊັ໊ອກໂຫລດສູງ ປ້ອງກັນແຂ້ວເກຍຈາກການຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ການກັດເສາະ ຫລຸດແຮງສຽດສີ ຄົງທົນຕໍ່ການເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອາກາດ ແລະອຸນຫະພູມສູງ

ການໃຊ້ງານ

ໃຊ້ຫລໍ່ລື່ນເກຍໃນລະບົບເກຍປິດທົ່ວໄປ ທີ່ໃຊ້ງານໜັກ ແລະ ແຮງກົດສູງໃນວຽກອຸດສາຫະກຳ ໃຊ້ໄດ້ທັງລະບົບນ້ຳມັນໝຸນວຽນ ແລະ ລະບົບສີດພົ່ນ ນ້ຳມັນເກຣດທີ່ມີຄວາມໜຽວສູງເໝາະສຳລັບເກຍເປີດໃນໂຮງງານນ້ຳຕານ ສາມາດໃຊ້ທົດແທນນ້ຳມັນໄດ້.

ຄຸນປະໂຫຍດ

  • ຮັກສາ ແລະ ເພິ່ມປະສິດທິພາບເກຍ
  • ປ່ຽນຖ່າຍໄດ້ຍາວນານ
  • ອາຍຸເກຍຍາວນານ

ຄຸນສົມບັດຈຳເພາະ

PROPERTIES  UNIT METHOD ISO 68 ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460 ISO 680
 Appearance Visual Bright & Clear Bright & Clear Bright & Clear Bright & Clear Bright & Clear Bright & Clear
 Color ASTM D1500 L1.5 L2.0 L2.0 L2.0 L2.0 L2.0
 Viscosity @ 40oC cSt ASTM D445 65.29 156.5 232.0 332.5 479.7 695.9
 Viscosity @ 100oC cSt ASTM D445 9.139 15.01 19.73 25.04 31.86 42.72
 Viscosity Index ASTM D2270 117 95 95 97 97 103

*More specified products information are available upon request

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນ້ຳມັນເກຍອຸດສາຫະກຳ ຍູຄອນ ເກຍອອຍລ໌ພີພີ 220,320,460”

Your email address will not be published. Required fields are marked *