Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບລົດຍົນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກດັດແປງແກ໊ສ ອັລຕິເມດ ຊີເອັນຈີ SAE 15W-40
ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກດັດແປງແກ໊ສ ອັລຕິເມດ ຊີເອັນຈີ SAE 15W-40

ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກດັດແປງແກ໊ສ ອັລຕິເມດ ຊີເອັນຈີ SAE 15W-40

ULTIMATE CNG SAE 15W-40

Product Description

ຂະໜາດ 18,200 ລິດ

ອັລຕີເມດ ຊີເອັນຈີ ເປັນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກເກຣດລວມຄຸນນະພາບສູງ ທີອອກແບບມາເປັນພິເສດ ສຳລັບເຄື່ອງຈັກແກ໊ສວຽກໜັກທີ່ຈູດລະເບີດຫົວທຽນມີແຮງມ້າສູງ ໃຊ້ແກ໊ສທຳມະຊາດ (NGV, CNG) ແກ໊ສປິໂຕຣລ່ຽມແຫຼວ (LPG) ຫຼືແກ໊ສຊີວມວນເປັນເຊື້ອໄຟຕົ້ນກຳລັງ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງຈັກກາຊວນທີ່ຖືກດັດແປງເປັນເຄື່ອງຈັກແກ໊ສເຊື້ອໄຟ ຜະລິດຈາກນ້ຳມັນຄຸນນະພາບສູງ (Base Oil Group II) ແລະສານເພີ່ມຄຸນນະພາບການຊະລ້າງກະຈາຍຂີ້ຂະເໝົ່າໄດ້ສູງ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສະອາດ ປາສະຈາກຄາບຢາງໜຽວ ຂີ້ໝ້ຽງ ຂີ້ຕົມ ແລະຂີ້ເຖົ່າທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການນັອກ ແລະ ຄວາມຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຢູ່ແຫວນລູກສູບ ປອກລູກສູບ ຫົວລູກສູບ ແລະວາວຕ້ານທານການເກີດອອກຊິເດຊັ່ນ ແລະໄນເຕຣຊັ່ນໄດ້ດີເລີດທົນຄວາມຮ້ອນ ແລະແຮງຕັດສອຍສູງຫລຸດການກິນນ້ຳມັນເຄື່ອງໄດ້ດີ ເຄື່ອງຈັກສະອາດ ແລະລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ໄດ້ດີເລີດ ຕ້ານທານການກັດເສາະ ໄດ້ດີເລີດ ດ້ວຍຍູເອສ ຊິນ ເທັກໂນໂລຢີ່ ພ້ອມທັງສານເພີ່ມຄຸນນະພາບ ຊະນິດໃໝ່ທີ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບ ລະດັບສູງທີ່ມີປະລິມານຂີ້ເຖົ່າຕ່ຳ ເມື່ອເຜົາໄໝ້ແລ້ວຈຶ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນປັນຫາຫົວທຽນບອດ ບ່າວາວຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກຫຼຸ້ຍຫ້ຽນເນື່ອງຈາກຂີ້ເຖົ່າໄດ້ດີເລີດ

ຄຸນປະໂຫຍດ

  • ໃຫ້ການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງວາວຫລຸດລົງ
  • ໃຫ້ການປົກປ້ອງລູກສູບ ແຫວນ ກະບອກສູບ ໃຫ້ປາສະຈາກການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
  • ເຮັດໃຫ້ຕິດຈັກງ່າຍຂື້ນ
  • ຫຼຸດອັດຕາການກິນນ້ຳມັນເຄື່ອງ

ຄົນສົມບັດຈຳເພາະ

ITEM UNIT METHOD  15W-40
AAPEARANCE B&C
VISCOSITY 40 ˚C cSt ASTM D445 108.7
VISCOSITY 100 ˚C cSt ASTM D445 14.52
VISCOSITY INDEX   ASTM D2270 137
COLOR ASTM D1500 L5.5
CCS@ -20 ˚C  cPs ASTM D5293 6780
TBN mgKOH/g ASTM D2896 5.11

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກດັດແປງແກ໊ສ ອັລຕິເມດ ຊີເອັນຈີ SAE 15W-40”

Your email address will not be published. Required fields are marked *