Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບລົດຍົນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນ ອັລຕິເມດ ເອສ1 SAE 30, 40, 50
ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນ ອັລຕິເມດ ເອສ1 SAE 30, 40, 50

ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນ ອັລຕິເມດ ເອສ1 SAE 30, 40, 50

ULTIMATE S1 SAE 30, 40, 50

Product Description

ຂະໜາດ 18,200 ລິດ

ນ້ຳມັນເຄື່ອງສູດເທັກໂນໂລຢີ່ US.SYN BASE ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ວຽກໜັກຊະນິດຄວາມໜຽວເກຣດດ່ຽວ SAE 30, 40, 50 ພັດທະນາຂື້ນຕາມມາດຕະຖານ API CFໂດຍມີລັກສະນະເດັ່ນໃນການປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງເຄື່ອງຈັກ ຮັກສາຄວາມສະອາດລູກສູບ ແລະ ແຫວນປ້ອວກັນການກັດເສາະ ແບຮິ່ງ ແລະ ການກະຈາຍຂີ້ຂະເໝົ່າໄດ້ດີ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ດີກັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນທັ້ງ 2 ແບບ ຄື ລະບົບສີດ ເຊື້ອໄຟໂດຍກົງ(Direct Injection Engine) ແລະ ລະບົບເຄື່ອງຈັກ ແບບມີຫ້ອງເຜົາໄໝ້ຊ່ວຍ (Indirect Injection Engine) ທັ້ງທີ່ມີ ແລະ ບໍ່ມີເທີໂບ ຊາຣ໌ເຈີຣ໌ (Turbocharger) ຄວາມສາມາດສູງ ຊ່ວຍຮັກສາເຄື່ອງຈັກໃຫ້ສະອາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຊ່ວຍຍືດອາຍຸເຄື່ອງຈັກ ມີຄ່າຄວາມເປັນດ່າງສູງ

ການໃຊ້ງານ

ໃຊ້ຫລໍ່ລື່ນເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ໃຊ້ງານໜັກ ຕະກູນຢີ່ປຸ່ນ ທັງເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ເຊັ່ນ: Isuzu, Hino, Nissan ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບເຄື່ອງຈັກອາເມລິກາ ແລະ ຍຸໂຣບ ທີ່ຜະລິດຂື້ນລະຫວ່າງປິ 1956-1982 ເຊັ່ນ: Cummins, Mack, Volvo ອີກທັ້ງຍັງສາມາດໃຊ້ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບລະບົບສົ່ງກຳລັງທີ່ຕ່ອງການຊະນິດ ແລະ ຄວາມໜຽວ ເຊັ່ນດຽວກັບ ດີ-3 ພລັສ

ຄຸນປະໂຫຍດ

  • ໃຫ້ການປ້ອງກັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ
  • ຄວາມຄຸມຂີ້ຂະເໝົ່າໃຫ້ເໝາະສົມຕະຫລອດໄລຍະເວລາການປ່ຽນຖ່າຍ
  • ຕ້ານທານການເກີດອັອກຊີເດຊັ່ນ ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສະອາດ

ປະສິດທິພາບມາດຕະຖານ

  • API CF/CD/SF

ຄຸນສົມບັດຈຳເພາະ

ITEM   UNIT METHOD CF/SF SAE 30 CF/SF SAE 40 CF/SF SAE 50
APPEARANCE VISUAL B&C B&C B&C
VISCOSITY 40◦C cSt ASTM D445 93.51 145.0 174.6
VISCOSITY 100◦C cSt ASTM D445 10.94 14.97 17.90
VISCOSITY INDEX ASTM D2270 101 103 113
TOTAL BASE NUMBER mgKOH/g ASTM 2896 5.6 5.6 5.6

*More specified products information are available upon request

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນ ອັລຕິເມດ ເອສ1 SAE 30, 40, 50”

Your email address will not be published. Required fields are marked *