Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບລົດຍົນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນເຄິ່ງສັງເຄາະຍູຄອນ ອັລຕິເມດ ເອສ4
ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນເຄິ່ງສັງເຄາະຍູຄອນ ອັລຕິເມດ ເອສ4

ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນເຄິ່ງສັງເຄາະຍູຄອນ ອັລຕິເມດ ເອສ4

ULTIMATE S4 SEMI-SYN

Product Description

ຂະໜາດ 18,200 ລິດ

ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສູດເຄິ່ງສັງເຄາະ ມາດຕະຖານລ່າສຸດສຳລັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ API CI-4 ແລະ GLOBAL DHD-1 ທີ່ພັດທະນາຂື້ນສຳລັບລົດຍົນການຄ້າ ຄວາມສາມາດສູງລຸ່ນໃໝ່ ທັງລົດບັນທຸກ ຫົວລາກ ແລະລົດທົວ ທີ່ໃຊ້ງານໜັກ ເຖິງໜັກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບ EGRດ້ວຍຄຸນນະພາບຂອງອັລຕິເມດ ເອສ4 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງລົດທີ່ມາຈາກອາເມລິກາ, ຍູໂຣບ ແລະຢີ່ປຸ່ນໃຫ້ອາຍຸການປ່ຽນຖ່າຍທີ່ຍາວນານເປັນພິເສດພ້ອມໄປກັບການປົກປ້ອງ ແລະຮັກສາຄວາມສະອາດເຄື່ອງຈັກຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານແມ່ນແຕ່ໃນສະພາວະການໃຊ້ງານໜັກ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຍືດອາຍຸແລະ ປະຫຍັດຄ່າບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸຸລະກິດຂົນສົ່ງຂອງທ່ານດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ເພາະນ້ຳມັນເຄື່ອງງຈັກກາຊວນເຄິ່ງສັງເຄາະມີຄວາມແຂງແຮງຂອງຟິລ໌ມນ້ຳມັນເປັນພິເສດເໝາະສຳລັບລົດທີ່ມີແຮງບິດສູງຫຼືມີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນໆໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຈັກປ້ອງກັນການຫລຸ້ຍຫ້ຽນດັດຊະນີຄວາມໜຽວສູງໃຫ້ຟິລ໌ມນ້ຳມັນທີ່ລື່ນ ແລະແຂງແຮງຊ່ວຍປ້ອງກັນການຫລຸ້ຍຫ້ຽນໄດ້ດີເປັນພິເສດ ຊະລ້າງທຳຄວາມສະອາດ ແລະກະຈາຍຂີ້ຂະເໝົ່າຕະກອນສູງຮັກສາເຄື່ອງຈັກໃຫ້ສະອາດໄດ້ດີເລີດ ເໝາະສຳລັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ແລະແອດຊັງຄວາມສາມາດສູງທຸກຊະນິດ

ການໃຊ້ງານແລະຄຸນປະໂຫຍດ

ເໝາະສຳລັບລົດບັນທຸກ ລົດຫົວລາກ ແລະ ລົດທົວລຸ່ນໃໝ່ ທີ່ຜ່ານມາດຕະຖານໄອເສຍຍູໂຣ ໂດຍສະເພາະ ເຄື່ອງຈັກກາຊວນທີ່ຕິດຕິ້ງລະບົບ EGR ແລະ ດ້ວຍສູດເຄິ່ງສັງເຄາະທີ່ຜ່ານມາດຕະຖານສູງສຸດ API CI-4 ແລະ GLOBAL DHD-1 ໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານເປັນພິເສດ ຈຶ່ງເໝາະສົມສຳລັບລົດລາກ ແລະ ລົດທົວຍູໂຣບເຊັ່ນ: Volvo, Mercedes Benz, Scania ເປັນຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການອາຍຸປ່ຽນຖ່າຍຫລໍ່ລື່ຮ 30,000 ກິໂລແມັດຂື້ນໄປຫຼື ລົດຫົວລາກຢີ່ປຸ່ນ ເຊັ່ນ: Hino, IsuZu, UD ເປັນຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການຍືດອາຍຸການປ່ຽນຖ່າຍໃຫ້ຍາວນານກ່ວາປົກກະຕິຫຼື 20,000 ກິໂລແມັດຂື້ນໄປ ລວມທັງເຄື່ອງຈັກ Stationary Unit ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເຊັ່ນ: Cummins ແລະ Caterpillar ທີ່ຕ້ອງການອາຍຸປ່ຽນຖ່າຍຕັ້ງແຕ່ 400 ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກຂື້ນໄປ

ປະສິດທິພາບມາດຕະຖານ

  • API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL
  • ACEA E3-96 # 4 / E5-02
  • ACEA A3-02 / B3-98 # 2 / B4-02
  • GLOBAL DHD-1
  • MB p228.3 (PA), MAN 3275 (PA)
  • VOLVO VDS-2, 3
  • CUMMINS 20071/6/8, 20072/7
  • MACK EO-M, EO-M PLUS
  • JASO DH-1 (QUALITY)

ຄຸນສົມບັດຈຳເພາະ

ITEM   UNIT METHOD 15W-40 20W-50
  APPEARANCE Visaul Bright&Clear Bright&Clear
  VISCOSITY 40 ˚C cSt ASTM D445 110.8 160.0
  VISCOSITY 100 ˚C cSt ASTM D445 14.81 18.02
  VISCOSITY INDEX ASTM D2270 138 126
  TOTAL BASE NUMBER mgKOH/g ASTM 2896 9.20 9.20
  CCS @-25 ˚C, -20, -15 ˚C cPs ASTM D5293 6340 8000

*More specified products information are available upon request

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນ້ຳມັນເຄື່ອງລົດບັນທຸກກາຊວນເຄິ່ງສັງເຄາະຍູຄອນ ອັລຕິເມດ ເອສ4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *