Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບລົດຍົນ ນ້ຳຢາໝໍ້ນ້ຳ ນ້ຳຢາໝໍ້ນ້ຳລົດຍົນ ຍູຄອນ ອັລຕິເມດ ເອັ໊ກຊ໌ແອລ ໄອ ພຣີມິກຊ໌
ນ້ຳຢາໝໍ້ນ້ຳລົດຍົນ ຍູຄອນ ອັລຕິເມດ ເອັ໊ກຊ໌ແອລ ໄອ ພຣີມິກຊ໌

ນ້ຳຢາໝໍ້ນ້ຳລົດຍົນ ຍູຄອນ ອັລຕິເມດ ເອັ໊ກຊ໌ແອລ ໄອ ພຣີມິກຊ໌

ULTIMATE XLI PREMIX

Product Description

ຂະໜາດ 18,200 ລິດ

ນ້ຳຢາຫລໍ່ເຢັນລະດັບພຣີມຽມ ຊ່ວຍໃຫ້ປະສິດທິພາຍປົກປ້ອງລະບົບຫລໍ່ເຢັນ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະພັດທະນາຈາກເທັກໂນໂລຢີ່ Carboxyl ate ກັບນ້ຳສະອາດ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນລົດຍົນ ເຄື່ອງຈັກ ແລະເຄື່ອງເຮືອ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ glycol-based ທີ່ເປັນນ້ຳຢາປ້ອງກັນການແຂງໂຕຂອງນ້ຳ

ການໃຊ້ງານແລະໄລຍະການປ່ຽຖ່າຍ

 • ລົດຍົນ ລົດໂດຍສານ ແລະລົດບັນທຸກທາງການຄ້າ 250,000 ກິໂລແມັດ ຫຼື 5 ປີ
 • ເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ທີ່ໃຊ້ເທິງຖະໜົນ 600,000ກິໂລແມັດ ຫຼື 4 ປີ
 • ເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ 8,000 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 4 ປີ
 • เເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ ແລະເຄື່ອງຈັກເຮືອ 32,000 ຊົ່ວໂມງ

ຄຸນປະໂຫຍດ

 • ການໃຊ້ງານຍາວນານ
 • ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ
 • ປ້ອງກັນລະບົບໝໍ້ນ້ຳ ແລະລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
 • ຊ່ວຍປັບປຸງປະະສິດທິພາບການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນ
 • ປ້ອງກັນການກັດເສາະທີ່ດີເລີດ
 • ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ໃນອຸນຫະພູມສູງ
 • ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການເຕີມສານເພີ່ມຄຸນນະພາບ ສຳລັບນ້ຳຢາຫລໍ່ເຢັນເພີ່ມເຕີມ.

p5

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນ້ຳຢາໝໍ້ນ້ຳລົດຍົນ ຍູຄອນ ອັລຕິເມດ ເອັ໊ກຊ໌ແອລ ໄອ ພຣີມິກຊ໌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *