Home ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສຳລັບລົດຍົນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງ ນ້ຳມັນເຄື່ອງແອດຊັງສັງເຄາະຍູຄອນອິນຟີນິດ ເບລນດ໌ SAE 10W-40
ນ້ຳມັນເຄື່ອງແອດຊັງສັງເຄາະຍູຄອນອິນຟີນິດ ເບລນດ໌ SAE 10W-40

ນ້ຳມັນເຄື່ອງແອດຊັງສັງເຄາະຍູຄອນອິນຟີນິດ ເບລນດ໌ SAE 10W-40

Product Description

ຂະໜາດ 18,200ລິດ

ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນສູດສັງເຄາະ ປະສິດທິພາບສູງ ມີຄຸນສົມບັດ ສະຖຽນລະພາບຕໍ່ຄວາມຮ້ອນດີເລີດ ປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກທັນທີທີ່ຕິດຈັກຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຮັກສາເຄື່ອງຈັກໃຫ້ສະອາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫລຸດການຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ຕະຫລອດຈົນຊ່ວຍຍືດອາຍຸນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະເຄື່ອງຈັກ

ການໃຊ້ງານແລະຄຸນປະໂຫຍດ

ເໝາະສຳລັບເຄື່ອງຈັກແອດຊັງ ແລະແກ໊ສໂຊຮໍຂອງລົດຍົນລຸ່ນໃໝ່ທີ່ຕ່້ອງການພະລັງປົກປ້ອງເປັນພິເສດ ລົດຍົນທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກລະບົບຫົວສີດ ອີເລັກໂທນິກ ແລະມິລຕິວາວ ເຊິ່ງຖືກໃຊ້ງານພາຍໃຕ້ສະພາວະໜັກໜ່ວງ ເຊລລ໌ເຮລິກສ໌ ພລັສ ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ພ້ອມໃຫ້ການປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງດີເລີດໃຫ້ລົດເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບ

ປະສິດທິພາບມາດຕະຖານ

  • API SN

ຄຸນສົມບັດຈຳເພາະ

ITEM UNIT METHOD  10W-40
AAPEARANCE VISUAL  Bright & Clear
VISCOSITY 40 ˚C cSt ASTM D445 101.4
VISCOSITY 100 ˚C cSt ASTM D445 15.19
VISCOSITY INDEX   ASTM D2270 158
CCS@-25 ˚C cPs ASTM D5293 5720
TOTAL BASE NUMBER mgKOH/g ASTM D2896 7.9

*More specified products information are available upon request

Select Open PDF Files

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນ້ຳມັນເຄື່ອງແອດຊັງສັງເຄາະຍູຄອນອິນຟີນິດ ເບລນດ໌ SAE 10W-40”

Your email address will not be published. Required fields are marked *